Een zondagskind. Zo noemt waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn zich. Niet alleen vanwege zijn gezondheid. Op zijn 71ste heeft hij niets te klagen. Sterker nog, op dit moment heeft hij twee drukke banen. Hij prijst zich ook gelukkig als burgemeester van Amstelveen. Eenhoorn heeft het stokje overgenomen van Mirjam van ’t Veld, die onlangs afscheid nam. “Waarschijnlijk ben ik tot volgend jaar zomer burgemeester van Amstelveen,” aldus Eenhoorn.

Lang hoefde hij er niet over na te denken, toen hij werd gevraagd als waarnemend burgemeester. “Zo’n drie seconden denk ik. Enige probleem is dat ik op dit moment ook nog Nationaal Commissaris Digitale Overheid ben. Mijn taken gaan straks naar een nieuwe minister. Ik had verwacht dat het inmiddels al zover zou zijn. Maar de formatie heeft langer geduurd dan verwacht. Zoals het nu lijkt, worden pas op 23 oktober de ministers beëdigd. Dat betekent dat ik tot half december twee banen te vervullen heb.” Dat is aanpoten, al ziet hij het zelf niet als probleem. “Volgens mij heb ik nog nooit maar één baan tegelijk gehad.”

Burgemeester zijn

Al van kleins af aan wist Eenhoorn dat hij burgemeester wilde worden. “Mijn vader was dierenarts. Dat wilde ik ook wel, maar liever nog wilde ik burgemeester zijn. Mijn vader was actief in de politiek, thuis hadden we het er vaak over. Hij was degene die met mensen in gesprek ging om ruzies te sussen, om te voorkomen dat deze in de gemeenteraad tot uitbarsting kwamen. Ik had een grote bewondering voor de burgemeester. Hij zorgde ervoor dat de boel bij elkaar bleef. Bovendien ging hij overal op bezoek. Dat wilde ik later ook.”

Prachtige gemeente

Hij noemt Amstelveen een prachtige gemeente. “Het is een eer om in Amstelveen aan het werk te gaan. De gemeente staat hoog aangeschreven. De stad heeft een hoog voorzieningenniveau, bijvoorbeeld op het gebied van sport en onderwijs. Daarnaast is het een stad met rijke historie aan (inter)nationale bedrijven, zoals KLM en Canon, die heel belangrijk zijn voor Amstelveen.”

Democratie

Van de commissaris van de Koning Johan Remkes heeft Eenhoorn de opdracht gekregen om aandacht te besteden aan de bestuurscultuur in Amstelveen. Mirjam van ’t Veld stipte dit punt al aan in haar afscheidsspeech. Aan de raad deed ze de oproep om meer de discussie met elkaar aan te gaan. “De passie die ik in persoonlijke gesprekken heb gevoeld, zou ik hier graag terugzien,” aldus Van ’t Veld. “Dat komt de democratie ten goede.”

Politiek debat

“Dat is een goede omschrijving,” vindt Eenhoorn. “Ik heb wat signalen opgevangen dat het politieke debat niet helemaal goed uit de verf komt. Dat zou verklaard kunnen worden door twee redenen. Of alle partijen zijn het over het algemeen erg met elkaar eens. Dat kan overigens, het is geen ongewoon verschijnsel. In Den Haag zijn soms er enorme debatten over onderwerpen, terwijl men lokaal juist heel goed kan samenwerken. Maar het kan ook zo zijn dat de passie van raadsleden in persoonlijke gesprekken wel, maar in de raad onvoldoende naar voren komt. Ik heb geen idee. Ik ga onbevooroordeeld kijken, het ervaren en ik zal met mensen hierover in gesprek gaan. Ik ga er heel open mee om, ik zal niet zonder overleg aan de commissaris rapporteren. Vervolgens kunnen we kijken of we hier iets aan kunnen doen. Overigens sta ik als burgemeester altijd ten dienste van de politieke doelen van de wethouders en de Raad en voel ik me daar heel senang bij”

Bestuurlijke ervaring

Met zijn bestuurlijke ervaring is deze taak hem op het lijf geschreven. Ook op andere terreinen komt zijn ervaring van pas. “Er speelt een aantal interessante zaken. Het omvormen van leegstaande kantoorruimte tot woningen bijvoorbeeld. Dit komt het woonklimaat van Amstelveen ten goede, maar kan strijdig zijn met de regels die gelden voor bebouwing onder de rook van Schiphol. Dat vormt in dit geval een belemmering voor het verder verbeteren van het woonklimaat in Amstelveen. De A9 is een ander voorbeeld. Een goede infrastructuur is belangrijk, maar je wil niet dat dit ten koste gaat van het woonplezier van mensen in de stad. Voor dit soort dossiers is het belangrijk dat je compromissen kunt sluiten. Cicero schreef dit ruim 2 duizend jaar geleden al in een boek over hoe je een land moet regeren”

Straatburgemeester

Eenhoorn noemt zich een echte ‘straatburgemeester’. “Ik ga graag met mensen in gesprek. Als burgemeester heb je het voorrecht om veel verschillende mensen te spreken. Dat geeft kansen om mensen het juiste zetje te geven.” Als burgemeester wil hij graag boegbeeld zijn van Amstelveen. “Ik wil dat mensen trots zijn dat ik hun burgemeester ben. Als waarnemend burgemeester moet je daar extra je best voor doen. Ik kan immers niet even vanuit huis op de fiets ergens naar toe.” Eenhoorn woont met zijn vrouw in Wassenaar.

Geplaatst in Amstelveens Nieuwsblad, 11 oktober 2017 

Back to Top