Femke Kempes stuurde een brandbrief naar de gemeente en redactie. Haar schuurtje aan het Jaagpad in De Kwakel moet verdwijnen. Het staat namelijk niet vermeld in het bestemmingsplan. “Er staat hier al ruim dertig jaar een schuurtje, evenals andere bijgebouwen die niet in het bestemmingsplan staan. Al die jaren heeft de gemeente hier niet moeilijk over gedaan. Ik kan er niets aan doen dat het bestemmingsplan niet is aangepast aan de bestaande situatie. Moet ik daar voor gestraft worden?”

Het is een hele reis naar het betreffende schuurtje. Het ligt ver buiten Uithoorn. Het doet de vraag rijzen wie last zou kunnen hebben van het schuurtje. Achter het schuurtje bevinden zich enkel weilanden. Volgens de gemeente moeten de karakteristieken van het gebied echter in stand gehouden worden. Met name de landschappelijke openheid en de daaraan gebonden natuurwaarden dienen behouden te blijven. Een verscheidenheid aan bouwwerken zou daar afbreuk aan doen. Het bestemmingsplan bevat daarom een maximaal aantal vierkante meter bijgebouwen. “Het bestemmingsplan staat één bijgebouw toe. Dit gebouw mag een maximale oppervlakte hebben van 10m2,” aldus een woordvoerder van de gemeente. Het schuurtje is groter, namelijk 20 m2.

50 wilgen

Volgens de gemeente klopt het niet dat de schuur er al ruim dertig jaar staat. “Er stond een wezenlijk ander bijgebouw. Deze is verwijderd. Er is een nieuw bijgebouw gebouwd dat in alle opzichten anders is dan het voorgaande. Het voorgaande bijgebouw heeft altijd illegaal gestaan op het perceel, maar viel vanwege de omvang nooit op. Vorig jaar augustus vond vanwege een ander handhavingstraject een controle plaats.” Toen is de zaak in gang gezet. Kempes is eerder in conflict met de gemeente geweest over de kap van vijftig wilgen. De gemeente wilde ze weg hebben, Kempes weigerde. Uiteindelijk kwam de rechter er aan te pas en werd ze alsnog verplicht de bomen weg te halen.

De koelcel

“De schuur is beschadigd tijdens snoeiwerkzaamheden. Er is een ruim 20 meter hoge populier op het schuurtje gevallen,” aldus Kempes. “Hierdoor was de fundering zodanig aangetast dat we die moesten restaureren. Bij de opbouw van het schuurtje hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oude bouwmaterialen. De maten zijn hetzelfde gebleven. De buitenkant is nog steeds van hout en we hebben mooie kraaldelen gebruikt in plaats van de vroegere betonplex platen. De goothoogte is verlaagd en in plaats van een golfplaten dak hebben we een puntdak met pannen gemaakt. De oude schuur werd hier in de buurt ‘de koelcel’ genoemd omdat hij niet zo mooi was. We hebben een schuurtje gebouwd dat beter in de omgeving past.”

Dwangsom

Ze wil in gesprek met de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Die zegt de afgelopen jaren meermaals met Kempes te hebben gesproken. “Van adviseurs vergunningen, toezichthouders, juristen alsmede de burgemeester,” somt de woordvoerder op. De gemeente heeft Kempes een dwangsom van duizend euro opgelegd. De schuur moest voor 16 november zijn verwijderd. Binnenkort gaat de gemeente controleren. Staat de schuur er nog steeds, dan moet Kempes betalen.

Geplaatst in Witte Weekblad, 30 november 2017

Back to Top